W ramach projektu Game Changers Academy ufundowaliśmy 3 miejsca dla reprezentantów sektora NGO.
Zachęcamy do aplikowania liderów z fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów działających w obszarze non-profit.

Finalistom wybranym w wyniku 2-stopniowego konkursu zapewnimy pełnowartościowy udział w naszym rocznym projekcie rozwoju liderów oraz ich zespołów.

 
Imię i Nazwisko Lidera: *

 
Organizacja: *

 
Strona www: *

 
Adres e-mail *

 
Numer telefonu

 
MISJA: Jaką zmianę społeczną chcecie wprowadzać? Jak zmierzycie sukces? *

 
WYZWANIA: Jakie są Wasze główne wyzwania jako organizacji? *

 
CELE: Co chcielibyście osiągnąć uczestnicząc w GameChangers Academy? *

 
DOŚWIADCZENIE: Jakie było Twoje najbardziej znaczące doświadczenie we wprowadzaniu zmian (sukces lub porażka)?

*

 
Skąd dowiedziałeś/aś się o Game Changers Academy?

 
Wyrażam zgodę na: *

Przetwarzanie moich danych osobowych przez D-RAFT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kosiarzy 7b, 02-948 Warszawa oraz podmioty z nią współpracujące w celu korzystania z prowadzonych przez D-RAFT S.A. usług w ramach The Heart Warsaw. Zostałem/-łam poinformowany/-na przez D-RAFT S.A., że jest on administratorem moich danych osobowych, podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo do ich wglądu, poprawiania oraz odwołania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie.

Przetwarzanie moich danych osobowych przez D-RAFT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kosiarzy 7b, 02-948 Warszawa oraz podmioty z nią współpracujące w celu korzystania z prowadzonych przez D-RAFT S.A. usług w ramach The Heart Warsaw. Zostałem/-łam poinformowany/-na przez D-RAFT S.A., że jest on administratorem moich danych osobowych, podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo do ich wglądu, poprawiania oraz odwołania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie.

     
 
Wyrażam zgodę na: *

Przetwarzanie moich danych osobowych przez PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.
Przetwarzanie moich danych osobowych przez PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.
     
 
Wyrażam zgodę na:

Otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”). Mam prawo do odwołania powyższej zgody.
Otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”). Mam prawo do odwołania powyższej zgody.
     
Dziękujemy za zgłoszenie.

Po 5 marca 2018 roku będziemy się kontaktować z wybranymi Liderami.
Powered by Typeform
Powered by Typeform